Bubblegum Crash!
バブルガムクラッシュ!

1991.12.06 naxat soft


- GAME PROGRAM -
KOUJI MIYOSHI
NAOMI "GODNESS" NAKAMURA


- PROGRAM ASSIST -
HIDEAKI MIYAKUSHI
KOH MATSUDA
YOSHIHARU TAKAOKA


- GAME GRAPHIC -
MASANORI "DEAMON" KITSUTA
KOUICHIROU KAWAHATA

- GRAPHIC ASSIST -
KENJI MORI
NORIAKI NAKAGAWA


- SOUND COMPOSER -
MAKIKO ITOH


- SOUND EFFECT -
MAKIKO ITOH
HIROSHI NISHIKAWA


- SPECIAL THANKS !! -
MASATO TOYOSHIMA
HIROSHI SHIMOJI
RINA MIYOSHI

- ORIGINAL SCREEN PLAY -
KOUJI MIYOSHI
MASANORI "DEAMON" KITSUTA
NAOMI "GODNESS" NAKAMURA


-"BUBBLEGUM" ORIGINAL CHARACTER-
---- DESIGN ----
KENICHI SONODA

--- ARRANGE ---
MASANORI "DEAMON" KITSUTA

-ORIGINAL STORY-
"BUBBLEGAM CRASH !! 1"


COPYRIGHT 1991 NAXAT
COPYRIGHT 1991 ARTMIC

... SEE YOU NEXT GAME


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1991 naxat soft / Artmic