Burai "Hachigyoku no Yuushi Densetsu"
ブライ 「八玉の勇士伝説」

1991.08.09 Riverhill Soft


CAST
DAISUKE GORI
NAOKO WATANABE
KANETO SHIOZAWA
KOHEI MIYAUCHI
YUKO MINAGUCHI
MICHIE TOMIZAWA
TAKESHI KUSAO
KOJI YADA

KAZUYUKI SOGABE
TOSHIKO FUJITA

ICHIRO NAGAI


STAFF OF BURAI

Story by
TAKEO IIJIMA

Characters Design
Original Drawings
SHINGO ARAKI
&
MICHI HIMENO

Music by
HIROMI IMAKYUREI

Directed by
YOSHIHIKO MIYAZAKI

Main Program
KAZUYUKI YAMAMOTO

Visual Scene Program
KINYA YOKOYAMA

Director of
Visual Scene CG
KOJI IKEMOTO

coloring
YUICHIRO YANO

Assistant of CG
SATOSHI GOTO
TAKEHARU WATANABE
MONA YAMADA

rewriting
NORIKAZU YASUNAGA

Production Managing
SHINICHI"DAPPY"MINATO

Manualcover & Package Design
PLANNING ROCKETS

Manual Edit
TAKAHIRO EGUCHI
(100%)


Special Thanks to

Toshio Furuichi (AONI PRO)
Miyoko Aoba (AONI PRO)

Tosho Omagari (YAMAHA DMR8)
Mitsuharu Arai (YAMAHA DMR8)

Tomonori Matsunaga
Ryutaro Kajino

Masayuki Oishi

Takuya Miyagawa
Akihiro Hino
Yasutaka Shinoda
Kenichiro Hayashi
Junji Shigematsu
Atsushi Fukuda


R-MACS / MMCE / R-SCAN
A & V Systems

Produced by
KAZUHIRO OKAZAKI


Copyright 1989,1991
Riverhill Soft Inc.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1991 Riverhill Soft / Araki Production / Pandora Box