Coryoon
コリューン

1991.11.29 naxat soft


- "CORYOON" STAFF -


"SYSTEM PROGRAMMER"
- YOSHIHARU TAKAOKA -

"MAIN PROGRAMMER"
- YOSHIHARU TAKAOKA -

"OTHER PROGRAMMERS"
- YUICHI OCHIAI -
- NAOMI NAKAMURA -

"ADVISERS"
- KOUJI MIYOSHI -
- KOU MATSUDA -
- HIDEAKI MIYAKUSHI -

"GRAPHIC DESIGNER"
- KENJI MORI -

"GRAPHIC ASSISTANT"
- YOSHIHARU TAKAOKA -

"SOUND COMPOSERS"
- HISASHI MATSUSHITA -
- DAISUKE MORISHIMA -

"PLANNER"
- KENJI MORI -
- KAZUHIKO INOUE -

"GAME DESIGNER"
- YOSHIHARU TAKAOKA -

"TEST PLAYERS"
- MANABU SAKAI -
- KAZUHIKO INOUE -
- TAKAYUKI YAJIMA -
- KENICHI KIMURA -

"VOICE"
- HIDEKO OGURO -

"SPECIAL THANKS"
- KAZUO YAMANA -
- HIROSHI SHIMOJI -
- MASATO TOYOSHIMA -
- KAZUO TAKAHASHI -
- MASAYUKI FUKUDA -
- ERIKA KANOU -
- HIROMI IWATA -
- TOSHIHARU TAGAMI -
- FUMIHIKO HAMAGUCHI -
- MASANORI KITSUTA -
- KENJI NAKAMURA -
- RYOUICHIROU HIRANO -
- KIYOTAKA MATSUNO -
- TAKAHIRO SHIMIZU -
- JUNICHI UEDA -
- MAKOTO AOYAMA -
- TAKECHIKA MUSHA -
- HIROAKI SAKAI -
- HIROTAKA NUMASAKI -


"CORYOON"
COPYRIGHT 1991 NAXAT SOFT

Fin.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1991 naxat soft