Daichi-kun Crisis: Do Natural
大地くんクライシス DO NATURAL

1989.11.22 Salio


STAFF

CHIEF PROGRAMMER
MICHEL

ASSISTANT PROGRAMMER
UNNY KIKKAWA
マイマイ AKASHI
TOKI

DESIGNER
YOSIMI SEKI

GRAPHICS
ISOBEE
ALICE
チャイコフ YANO
NAKAJIMA

SOUND
TSUKUSHI

TECHNICAL SUPPORT
SHOTARO
ASH NAGI

PRODUCER
TATSUYA SHIMAZU
YUZO NAKAKUKI

EXECUTIVE PRODUCER
YOSHIHISA OKU
MASAKAZU KAWAMURA

SPECIAL THANKS
MASANORI KAWAMATA
SHIMOKURODA TENRYU
HIDEHIRO SAKOU

DIRECTER
TARO

COPYRIGHT 1989 SALIO

END


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1989 Salio / Seieisha / Shogakukan / TV Asahi