Down Load 2
ダウンロード2

1991.03.29 NEC Avenue


CAST

SYD
KANETO SHIOZAWA
DEVA
TOMOMI KANESHITA
FREAK
TATSUO KANESHITA
NEWSCASTER
TARO HACHINOHE
EMPEROR
TETSUYA CHIBA
NARRATOR
ISAMU KAYANO
CM GIRL
RIE HANAI


STAFF

EXECUTIVE PRODUCE:
MAKOTO SAKIO

PRODUCE:
TOSHIO TABETA
KOUJI MATSUDA
HIDETAKA TAKAYAMA


DEMONSTRATION PART

ORIGINAL STORY:
WATARU NAKAJIMA

CONTINUITY:
AKIHIRO SAITO

CHARACTER DESIGN:
SYUHO ITAHASHI

ANIMATION SUPERVISOR:
NOBUYOSHI INANO

VISUAL ART:
AKIHIRO SAITO
SATOSHI ONO
TSU.KI.NO.ZA
KOUJI MATSUDA
TAIHEI YAMANAKA
KAZUYA MATSUZAWA
SUGURU ANBE
KOTOMI NAKAMURA

PSG MUSIC / SOUND EFFECT:
KIMITAKA MATSUMAE
SUGURU YAMAGUCHI

PROGRAM:
ART PEPPER
MILK

FONT EDIT:
SAKU
HIKO

ENEMY DATA:
ENTRY COMMITTEE '90


GAME PART

BOSS CHARACTER DESIGN:
KITACHAN

SCROLL GRAPHIC:
AKIHIRO SAITO
YOSHIHARU SAKAKIBARA
SATOSHI ONO

CHARACTER GRAPHIC:
YUICHIRO KOMORIYA
KAZUYA MATSUZAWA

CD MUSIC:
TADASHI KITAMURA
KIMITAKA MATSUMAE

SE DATA:
KIMITAKA MATSUMAE

SE PROGRAM:
HATOMUGI
GHUN

PROGRAM:
UYUOANO
NANCHAN
ART PEPPER
MIZUKO NAKAMURA

COOPERATION:
SHINO HUTATSUGI
KAZUMA SHIRASAKI
HARUKO TSUZIMURA
TOKUYOSHI KINOSHITA

PRODUCE & DIRECTION:
AKIHIRO SAITO


NEC Avenue
SOFIX


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1991 NEC Avenue