F1 Triple Battle
F1トリプルバトル

1989.12.23 Human


S T A F F

GAME DESIGN
YUICHI KOBAYASHI
MASATO MASUDA

MAIN PROGRAM
MASATO MASUDA

PROGRAM
MITSUTOSHI KIYONO
KENGO MORI

MACHINE DESIGN
INFORMATION DESIGN
YUICHI KOBAYASHI

BG GRAPHICS
COURSE DATA
TAKESHI ONOZAKI

SOUND
TOORU HAYASHI

MUSIC
MASAKI HASHIMOTO

ADAPTED BY
HIROAKI TOGAWA

SPECIAL THANKS
NOBUO FUJISAKI
FUMIE YOTABUN

TEST DRIVERS
YASUHIRO KAWAJI
HIDETOSHI NISHIMURA
NARIAKI HOSOYA
YUICHI YOSHIMURA

PRESENTED BY
HUMAN CORPORATION


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1989 Human