Fantasy Zone
ファンタジーゾーン

1988.10.14 NEC Avenue


FANTASY ZONE
for PC Engine

STAFF

Producer
SHIGENOBU NANBU

Director
TOSHIO TABETA

Assistant Director
KOUJI MATSUDA

Programer
Bit's-MASAS.

Graphic Designer
Bit's-TADASHI SOU
TOSHIO TABETA

Rescorer
YUKIHIRO TOO

Assistants
TAKASHI OZAMA
KAORU MUROHOSHI

Special thanks to
NORIYUKI WATANABE
HIROSHI FUKUDA
TAKAKO AOKI
&
YOSHIKO IKEDA

©SEGA 1986/©NEC Avenue 1988


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1988 NEC Avenue / SEGA Enterprises