Formation Soccer 95: della Serie A
フォーメーションサッカー95 デッラセリエA

1995.04.07 Human


Formation Soccer '95
della SERIE A

- STAFF -

- Program -
SHIGEKI SUGANO
TREMENDOUS'95

- Graphic -
★★ R . IDE
U.G.D. YASU

- Graphic Support-
YUICHI ONODA
TAKASHI 'Yes' YOSHIDA

- Support -
YOSHIHARU SATO

- Sound -
HIROYA NIWAYAMA
AKINORI KAWASHIMA

- Adviser -
TOMONORI KOIKE
MASATO MIDORI
YASUHIKO MATUMOTO

- Debug -
AKIO SEKINE
MASAAKI KUROKAWA
KENICHI KOYAMA

- Test Player -
DR.E.BROWN
KOHJI KUWABARA
JUNICHI BUCHO
KENZI SUGIURA
SUPER K

- Special Thanks -
JUN TAKANO
TADAO YOSHIKAWA

TAKESHI ODA
PONPON '丸' MARU
Koujirou Ozeki

HIROKUNI KUN
MAC TECCHAN
TAKORIKUN

- Special Voice -
EDISON MINEKI

- Producer -
HIROYA NIWAYAMA

- Special Team -
HUMAN   Select,Up
MASTERS   Select,Right
GIAPPONE   Select,Left

Presented By
©HUMAN 1995


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1995 Human