Formation Soccer On J League
フォーメーションサッカーオンJリーグ

1994.01.15 Human


DESIGN
MIDORI MASATO
OPENSYSTEM

PLANNER
KEISUKE ITOH

PROGRAMMER
MASAHARU TSUCHIKURA
KEIJI KUSHIDA
HIROKO KATOU

GRAPHIC DESIGNER
AKIYOSHI IIJIMA
MAKOTO KAWAMOTO
YOSHIHIKO OGAWA

COMPOSER
HIRONORI TANAKA
YUKIE SUGAWARA
TAKAMITSU KAJIWARA
KAORI TAKAZOE
SHAKA YONEZAWA
KONOMI ITOH
HIDETO MAEDA
TETSUJI OHTANI
TOMOYUKI TAKANO

SE DESIGNER
HIRONORI TANAKA

TESTING
TOSHIKAZU TOZAWA
ZEPHRY'S OHKUBO
DR.E.BROWN
HCS DEBUG TEAM

SPECIAL THANKS
MASATO MASUDA

DIRECTOR
MIDORI MASATO
K. TAKIKAWA

SUPERVISOR
MIDORI MASATO

PRODUCTION
OPENSYSTEM

PRESENTED BY
HUMAN


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1994 Human