Garou Densetsu Special
餓狼伝説SPECIAL

1994.12.02 Hudson Soft


STAFF

PRODUSER
BIG BOSS
E. KAWASAKI

PLANNER
TSUKAMICHI-2 (MAIN)
CHINTA
DERU-DERU

DESIGN

OBJECT
HIGASHIPON MEGA
TSUZAKINGYO (MAIN)
TONY J OKI
LIONHERT 31
HEITAROU

DEMO SECTION
TSUKA

SCROLL & DEMO
MORIYAN No.16th
SOMATOREENO (MAIN)

PROGRAMMER
YAMATAN GT-X (MAIN)
NARUTAKI
EP82BOY.
SPEAKER.R

SOUND CREATOR
SHIMIZM
YAMAPY 1
JOJOUHA KITAPY

SPECIAL THANKS
FATAL FURY 2 STAFF
Miyakani,Gen,Bun,San,Gu.
FRESH MAN 6

1ST OPERATION STAFF

ALL SNK STAFF


"PC-ENGINE" STAFF

PRODUCER
Tomonori Matsunaga

PROGRAMMERS
Ken Hasegawa
Hiroshi Takeda
Hitoshi Miyamura

DESIGNERS
Hisashi Kubo
Akihiko Azuma
"Bingo"
Kayo Fujimoto
Taiichi Matsuda

Shin Sasaki
Tetsuhide Iwawaki
Katsuhisa Nishikawa
Shinichi Nakamura
Tomoyuki Moriyama
Takashi Suzuki
Yasushi Honma

SOUND EFFECT COORDINATORS
Masaaki Inoue
Osamu Narita
Hironao Yamamoto
Kazuhiko Sawaguchi

MUSIC COORDINATION
JOEDOWN STUDIO

"PC-ENGINE" ARRANGEMENT
Toshiyuki Takatsu

PUBLIC RELATIONS
Norihito Miyamoto
Keisuke Mitsui

SPECIAL THANKS
Hideki Yamaguchi
"Citie" Boy Shi
Cyber Sahashi
"Supe" Shunsuke


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1994 Hudson Soft / SNK