God Panic: Shijou Saikyou Gundan
ゴッドパニック 至上最強軍団

1992.11.27 Teichiku


TAKAYOSHI KITAO

SATORU YODA

KONISH KINBE

TAKANORI ODAKA

SYOGO HATA

TATUYA KASE

AKIHITO SAIKI

TAKESHI SANTO

TOSHIAKI KIMURA

AKIRA YAMATANE

TUTOMU TAKASE

KAZUKO KOMATU

MASAYUKI HONDA

KENJI YAMAGUCHI

YASUHIRO TAKANO

KOUZO FUJITA

YOSHIKO KUROSAWA

AKIRA SHIMIZU

NAOYA MIKI

KEY WARD ぶっとび

TEICHIKU


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1992 Teichiku