Gomola Speed
ゴモラスピード

1990.09.28 UPL


STAFF

GAME DESIGN
♥TSUTOMU FUZISAWA

SOFTWARE DESIGN
♥TOSHIO ARAI

CHRACTER DESIGN
♥TSUTOMU FUZISAWA
♥SIN

BACKGROUND DESIGN
♥MIHO URUSHIBARA

SOUND EFFECT
♥YOSHIO NAGASHIMA

SPECIAL THANKS
♥MUTSUO KANEKO
♥KINYA AOYAMA
♥ITSAM MATARCA
♥M・A・D YUKI
♥MA-X TERUI
♥MINORU TOMIZAWA
♥NOBUYUKI NARITA
♥SHIHO SASAKI


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 UPL