Honoo no Toukyuuji Dodge Danpei
炎の闘球児 ドッジ弾平

1992.09.25 Hudson Soft


STAFF


CREATED BY
TETSUHIRO KOSHITA

SUPERVISE BY
NIPPON SUPER DODGE RENMEI
MASAKI AZUMA

GAME DESIGN BY
YOSHIYUKI KAWAGUCHI
NORIYUKI SHISHIKURA

PROGRAMMED BY
YASUHIKO CHIKUDA
TORU TSUYUKI

GRAPHICS BY
NORIKO MASUDA
TOMOE FUJISAWA
TAKESHI HASEGAWA
HIDEYUKI NASU
JUNYA ABE

SOUND BY
SHUNICHI OSHIMA

PRODUCED BY
EIJI AOYAMA

DIRECTED BY
HIROYUKI OTA
NORIHITO MIYAMOTO

ADVISORS
KAZUHIKO KUROKAWA
OSAMU KURODA

SPECIAL THANKS TO
TAKASHI HIRAYAMA
MASAHIRO TSUKAHARA
MIKIO UEYAMA
SHIGEKI FUJIWARA
MITSUHIRO KADOWAKI
KAZUHIKO NONAKA

KORO KORO COMIC HENSYUBU
100PERCENT TOSHIDA KOUICHI

TV TOKYO
TOKYU AGENCY
SHOGAKUKAN PRODUCTION
ANIMATION 21


COOPERATION
AIM


PRESENTED BY HUDSON SOFT


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1992 Hudson Soft / Koshita Tetsuhiro / Shogakukan / TV Tokyo