Juuouki
獣王記

1989.09.29 NEC Avenue


EXECTIVE PRODUCER
SHIGENOBU NANBU

PRODUCER
TOSHIO TABETA

DIRECTOR
TAKASHI OZAMA

PROGRAMMER
HIDEKI MESUDA

GRAPHIC
YASUNORI TAKAHARA

MUSIC
METAL YAMASHITA
FUMINA MUROHOSHI

ASSISTANT
CHIEKO OCHIAI
HIROSHI MATSUDA


SPECIAL THANKS TO
NORIYUKI WATANABE
YOSHIKO ISHIBASHI
FUMIKO SUZUKI


PRESENTED BY
NEC AVENUE

©SEGA 1988


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1989 NEC Avenue / SEGA Enterprises