Kato-chan Ken-chan
カトちゃんケンちゃん

1987.11.30 Hudson Soft


STAFF

EXCECUTIVE PRODUCER
KATSUHIRO NOZAWA

PROGRAMMER
KATSUHIRO NOZAWA
KOUJI KANETA
KEIGO YASUDA

GAME PLANNER
MR. URA
MISS. MEGUMI
AND TAKATSU

GAME DESIGNER
K.NOZAWA
K.YASUDA
K.KANETA
AND T.TAKATSU

OBSERVER
NANDEMO ENCHAN
DOUDEMO IMAI
IZUKOMO AOYAMA
SOREDEMO TSUJI

BG DESIGNER
T.YAMAMOTO
TSUKASA SHINDOU
TAIICHI MATSUDA
YUTAKA SATOH

CHARACTER DESIGNER
T.YAMAMOTO
TOMOMI WAJIMA
MOTO YAMAGUCHI

SOUND EFFECT
T.SASAGAWA
T.TAKIMOTO

MUSIC PROGRAM
T.SASAGAWA

MUSIC
KINOKO KUNIMOTO

SPECIAL THANKS
MR.MARUYAMA
MR.YAMAMURA
MR.NAKAMOTO
MR.TAKAHASHI
MR.TAMURA

VERY SPECIAL THANKS
CHA KATO
KEN SHIMURA

SEE YOU NEXT GAME
GOOD BYE...

END


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1987 Hudson Soft