Kattobi! Takuhai-kun
カットビ!宅配くん

1990.11.09 Tonkin House (Tokyo Shoseki)


STAFF

DIRECTOR
YAKOTAN
EMARIN

PROGRAM
YASUHIKO CHIKUDA
TOHRU TSUYUKI
KIYOHITO TAKAHASHI
NOBORU FUJISAWA

DESIGN
HIROAKI HASEGAWA
REIKO HAKETA
HIRONOBU TERAKADO
KIYOTAKA KASAI

SOUND
OSAMU KASAI
MASAAKI HARADA
HIROYASU NISHIYAMA

PLANNING
WATCH

PRESENTED BY
TONKIN HOUSE 1990


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Tokyo Shoseki