Metamor Jupiter
メタモ ジュピター

1993.01.22 NEC Home Electronics


PRESENTED BY
NEC Home Electronics,Ltd.

Producer
KIYOAKI YASUDA
MASAO TAKEUCHI

Director
NOBUHIRO TAKAGAKI
GORO FUKAGAWA


DESIGN STAFF

PLANNING
NEC Home Electronics,Ltd.

Game Design
MASAMI WATANABE
(FLIGHT・PLAN)

Concept Work
HIDETAKA IKUTA


PROGRAM STAFF

Main Programmer
MASAMI WATANABE

Sub Programmer
MASAYA ABE
KEI TSUWANO
MARIKO KINUKAWA


VISUAL STAFF

Visual Designer
HITOSHI KAMEGAI
MASAMITSU TAKEYAMA
SHINICHI KINUKAWA
EIJI KIMURA

Character Designer
TAKESHI HIROTA

Animation Works
HIROMITSU AMANO/SIDO


DRAMA STAFF

Cast

"Jupiter"
TETSUYA WATANABE

"Io"
AKIKO HIRAMITSU

"Captain Akamine"
KENJI UTSUMI

"Narrator"
KAZUHIRO NAKATA

"others"
KOHJI ISHII

Casting
KEN PRO

Cast Management
MICHIKO NOMURA


Scenario Work
HIDETAKA IKUTA

Director
TAKESHI HIROTA

Sound Effect Studio
JINNAN STUDIO

Recording Engineer
HITOSHI YAMADA
NAOTSUGU UCHIDA


SOUND STAFF

Total Sound Produce
MASAYA MATSUURA
from PYS・S

ENDING THEME
"Blue Star"
/PYS・S

Compose & Arrange
MASAYA MATSUURA

Lyrics
YUKIO MATSUO

Vocal
CHAKA

OPENING THEME
"THEME OF JUPITER"
/MASAYA MATSUURA

Opening & Ending Theme
Recorded & Mixed by
MASATO OHMORI

Recorded at
NEWTON STUDIO
TAMCO STUDIO

All Stage Music
Compose & Arrangement
OJI ABE

Program & Arrangement
SYUNSUKE SAKAMOTO

Mix
TETSUYA MORIOKA

Recorded at
SUNRISE STUDIO

Direction & Coordination
SHIGEAKI TANAKA
(CS Artists)

Artist Management
SHIGEAKI TANAKA
YASUHIDE NAKAMURA
(CS Artists)

Artist Coordination
MITSUYASU MATSUZAKI
YUKIHIRO KURODA
(WYLAND)


COVER WORK STAFF

Art Director
KAZUKI HARADA
(Co-Staff)

Photographer
IKUO OHMORI
(Gimmick)


PROMOTION STAFF

Promotion Director
NOBUYUKI KONDOH
YASUYUKI YANAGISAWA


SALES MANAGEMENT STAFF

NEC Home Electronics
YOSHIYUKI TACHIBANA
SUSUMU YANAGIDA
CHITOSE SATOH
SANAE MINEGISHI

NEC Personal Systems
TOYOHIKO HAYASHIBE
YOSHIRO SUZUKI
TAKAYA MIKAMI
ICHIRO MATSUE
KOHJI SUGANUMA
YOSHIKO KANEKO
JYOHJI WAKAZONO
ATSUSI IISAKA
NOBUHIRO SASAKI
AKIRA TAKASHIMA
YUJI MASHIKO
TAKASHI TAKANO
TAKESHI SAZE
SHIRO NAKAI
HIDEKAZU KOHBAYASHI
MASATO TAKAHASHI
KEIKO SHIBUYA
TAKAKO INOUE
SHINJI TOSHIOKA
KEIZO HOSOI
HITOMI YANO
SUSUMU YAMAURA
YOSHIHIDE FUNAKOSHI
TAKAKO NAKAMURA
KYOKO IIDA

Special Thanks to...
YASUNOBU KASUYA
HIDEKI HAYAMI
KUNIHIKO YAMAGISHI
TOHRU SUGIYAMA
HIROTADA HASHIMOTO
YOSHIKO TOKUNAGA
TOMOKO FURUYA
MIKAKO FUJIWARA
MIHO WATANABE
HIROMASA IWASAKI
TOMOYOSHI ARAKI
HISASHI ISHIKAWA
HIROSHI MATSUNAGA
TAKUMI HARUKA
OHJI HIROI & RED
SONY RECORDS


EXECUTIVE PRODUCER
MASAKANE TOSHIOKA

SUPERVISOR
SEIJI NAKANO


AND FOR YOU......


THE END

NEC


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1993 NEC Home Electronics / Flight-Plan