Narazumono Sentou Butai Bloody Wolf
ならずもの戦闘部隊 ブラッディウルフ

1989.09.01 Data East


STAFF

GAME DESIGNER
YOSHIAKI HONDA

GAME PROGRAMMER
MINORU
TAKAAKI INOUE
SOUICHI AKIYAMA

GRAPHIC DESIGNER
SHINJI NODA
MASANORI TOKORO
EIKO KURIHARA
MASAHIKO UZITA
YUTAKA KADODE
SHINICHI KANAMORI
TAKAHIDE KOIZUMI
DOT MAN

SOUND TEAM
SHOGO SAKAI
TAKAFUMI MIURA
YUJI SUZUKI
YUSUKE TAKAHAMA

SPECIAL THANKS
KOJI AKIBAYASHI
SHUNICHI II
KAZUSHIGE NOJIMA
YOSHIYUKI URUSHIBARA
MAGURIN WARRIOR
JUN MATSUDA
ATUSHI KANEKO
MASANORI OOE
YOSHINORI KOBAYASHI
KAZUO KUBOTA


BLOODY WOLF
© 1989 DATA EAST CORPORATION
DECO


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1989 Data East