Neclos no Yousai
ネクロスの要塞

1990.04.20 ASK Kodansha


"THE FORTRESS OF NECLOS"

*

*DIRECTOR*
TAKASE SHUNICHI

*

*CO DIRECTOR*
ASAKAWA MASAO

*

*DEVELOPPER*
XOFDER

*

*ORIGINAL AUTHOR*
LOTTE AD. CO.,LTD.
RED COMPANY

*

*SCENARIO*
BŌKENKIKAKUKYOKU

WAKIAKA TSUGUMI
KATSURA TUKASA

*

*PROGRAM*
ITOSU HIROSHI
NAGAI OSAMU
YOSHIDA KENJI
YOSHIDA HIROSHI
NISHIZAWA HIROSHI
NAGASHIMA AKIRA

*

*DEBUG*
KATSUMA SATOSHI

*

*ART DIRECTOR*
YAMANE TOMOO

*

*GRAPHIC DESIGN*
SANUKI TAIRA
OGIWARA YASUKO
ANDOU YUKARI
MIYAJIMA MINAKO
ICHIKAWA KŌHEI

*

*COMPOSER*
YOSHIKAWA YŌICHIRO

*

*PRODUCER*
HIRABAYASHI JŌJI

*

*PUBLISHER*
AMAYA OSAMI

*

*MONITOR*
# N.SAT
MR.M
KOYAMA SYUCHI
HAYASHI KAZUYA
MIYAZAWA TAKEAKI
MIZUNO KIYOHARU

*

*SPECIAL THANKS*
DR.ARAO
SUZUKI MASAHIDE
SUMIYA MASAMI

ASAYAMA MITSURU
KOBAYASHI HISASHI
NAKAMURA HIROHUMI
FUJII HIROKI
NAGAKI HIROHIKO
SUZUKI KEN
HIROTA RIKO


THANK YOU FOR YOUR PLAYING!
THE END

*PRESENTED BY ASK KODANSHA*


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 ASK Kodansha / Lotte / Red Company