Sadakichi Seven: Hideyoshi no Ougon
定吉七番 秀吉の黄金

1988.11.18 Hudson Soft


SADAKICHI 7
ALL STAFF

ORIGINAL STORY
RYO(CHAN-SENSEI)TOGO

CHARACTER DESIGN
KOICHIRO(KENRITSU)YASUNAGA

PRODUCE & DIRECT
HIROYUKI(BOWYA)SAKAI

PLAYWRIGHT
HIROYUKI(BOWYA)SAKAI
YOSHINAO(HIROBASHIRA)SHIMADA
ATSUHIRO(PASHIRI)SHIMIZU

ADVISOR
WATARU(U.W.F)NAKAJIMA

FIXER
HIDETAKA(WAGAMAMA)TAKAYAMA

PROGRAMMER
CHIEF
Y.KAWAGUCHI

TESHITA-1♥
RURIRURI NAGATA

TESHITA-2♥
CHARLEY NAKATA

TESHITA-3
MASAKAZU YAMAMORI

MUSIC PROGRAMMER
COME OVER FROM NORTH ISLAND
DAISUKE INOUE

SOUND DESIGNER
TOSHIAKI TAKIMOTO

SYSTEM COORDINATOR
MASAHIRO TOBITA
FUMIHIKO ITAGAKI
KAORU SHINDO

DESIGNER
NISHIOKAN RIDER
TAMITO SUZUKI

BORN TO RUN
AKIHIKO AZUMA

BILLIKEN SAN DESIGNER
YASUE OIKAWA

"NE OKUSAN♥"
GARY FUJIMOTO

2 PATTERN WALK DESIGNER
TAKEDA HANIWA MARI

SPECIAL THANKS
TOSHIHARU URA
KATSUHIRO NOZAWA
TOSHINORI OYAMA

PLANNING & PRODUCE
SOFIX CORPORATION


PRESENTED BY HUDSON SOFT


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1988 Hudson Soft