Son Son II
ソンソンII

1989.01.27 NEC Avenue


PLANNER
MASAYA HIGASHITANI
YOSHIKI OKAMOTO

OBJECT DESIGN
SUSUMU UEDA
TAKASHI SHOUNO

SCROLL DESIGN
NAOE NONOMURA
YUKI KYOUTANI
YUKIYO KURAMOTO
MIKI MIKAMI

SOUND
YOSHIHIRO SAKAGUCHI
MANAMI GOTOH

SPECIAL THANKS
AKIRA YASUDA

PROGRAMMER
MASAYUKI AKAHORI
YOSHITO ITOH


THE END

PRESENTED BY
NEC AVENUE


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1989 NEC Avenue / Capcom