Super Darius
スーパーダライアス

1990.03.16 NEC Avenue


EXECUTIVE PRODUCER
MAKOTO SAKIO

PRODUCER
TOSHIO TABETA

DIRECTOR
KOHJI MATSUDA

PROGRAMMER
MASASHI SHIMIZU
MASATOSHI KANEMITSU
HIDEKI HACKER MESUDA
MAX INDE

HI-SPEED MATHPACK
JUNICHI TEN TAKAO

GRAPHIC COMPOSER
TOSHIO HYPER TABETA
KOHJI GU-GU- MATSUDA
YASUNORI BEAR TAKAHARA

RECORDING SUPERVISORS
YUKIHIRO FREE TOO
KIMITOSHI HASHIZUME

SOUND EFFECT
SHIGEHARU ISODA
KENICHIROH ISODA

MAP CONVERT
TAKASHI OZAWA
WARUIKO ISHIBASHI

SPECIAL THANKS TO
NAOTO YAMAMOTO
TSUYOSHI MATUMOTO
YUTAKA KUBOUCHI
SHIGENOBU NANBU
NORIAKI OHTSUKA
NORIYUKI WATANABE
KAORU MUROHOSHI
FUMIKO CUTY SUZUKI
METAL YAMASHITA
T. HAYASHI
CHIEKO CHARMY OCHIAI
CHISATO YANAGI
AND
FUMIO KUROSAWA

EXCELLENT TURBO C COMPILER
AND AS.EXE


1990 NEC AVENUE
LICENSED BY TAITO CORP.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 NEC Avenue / Taito