Super Darius II
スーパーダライアスII

1993.12.23 NEC Avenue


NEC AVENUE,LTD.

PRODUCE
TOSHIO TABETA

INFORMATION
RITSUKO HONMYO

SPECIAL THANKS
KENICHI TSUBOKURA
KENICHI NAKADA
KUNIYASU SAITOU
GO KUWAHARA
TAKASHI OZAMA
KAORU MUROHOSHI
KENICHI YAMASHITA


A WAVE,INC.

MAIN PROGRAM
MIK.
KAZUHITO MIYAHARA

BOSS PROGRAM
SHOICHI HORISHITA
JUNJI TAKAHASHI
HAYA
N.G.I.
TESSY

GRAPHIC
SHIGERU TODA
TAKEYUKI MACHIDA
FUMIO KOAKUTSU
Sabaschan

DIRECTOR
SATOSHI UCHIDA

SPECIAL THANKS
.......!


MUSIC ARRANGE
T's MUSIC


PRESENTED BY
NEC AVENUE,LTD.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1993 NEC Avenue / Taito