Terra Cresta II: Mandler no Gyakushuu
テラクレスタII マンドラーの逆襲

1992.11.27 Nichibutsu (Nihon Bussan)


STAFF

DIRECTOR
HIROAKI KAWAMOTO

DESIGNER
KYOKO NAKAGAWA
TAKESHI ASHIDA
RYO YAMASHITA
TAIJI NAGAYAMA
SUSUMU UEDA

SOUND CREATOR
AKIHIRO AKAMATU
SACHIKO OITA

PROGRAMMER
MASAHIKO NAGASAWA
YOSHIYUKI TAKAHASHI
JUN KIKUCHI

ADVISER
HIROMU YAMAMOTO
KAZUO KOMAI
MASARU OKA

SPECIAL THANKS
KOTOBUKI
KENJI YOSHIDA

END


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1992 Nihon Bussan