Tora e no Michi
虎への道

1990.02.23 Victor Musical Industries


STAFF

PROGRAM
TOHRU TSUYUKI
KIYOHITO TAKAHASHI
NAOHISA KUROSAWA
YASUHIRO CHIKUDA
NOBORU FUJISAWA

DESIGN
NAOYOSHI NAKAZATO
SAYURI KASUYA
REIKO HAKETA

SOUND
OSAMU KASAI
MASAAKI HARADA
SHINJI NAKAYAMA

EXECUTIVE PRODUCER
SATOSHI HONDA

PRODUCER
HARUNOBU KOMORI

DIRECTOR
MASARU YOSHIOKA

GAME DIRECTOR
TAKEYUKI KASAKURA

SALES
KATSUMI ARAI
RYUYA SHIMODA

PROMOTER
KOUKI MINAMI

PACKAGE ILLUSTRATION
SAYURI KASUYA

MANUAL
PAGE 1
ETSUKO MATSUOKA

SPECIAL THANKS
HIROSHI MIYAZAKI
HISASHI NISHIMURA
MASAHARU FUJINO
EIJI MATSUOKA
AKIRA ARAI

PLANNING
TAKASHI WACHI

PRESENTED BY
VICTOR MUSICAL INDUSTRIES,INC. 1990


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Victor Musical Industries / Capcom