UltraBox 2-gou
ウルトラボックス 2号

1990.09.28 Victor Musical Industries


Rendez-vous a Yokohama

Cast
Hiroko Amemiya
Aya Uchimura
Hiroko Sakairi
(PAGEONE)

Narration
Michihiro Ikemizu
(AONI PRO)

Photo
Yuji Makiuchi
(PARTHENON STUDIO)

Hair & Make up
Harukazu Ishihara

Computer Graphics
Satoru Honda
Takeo Otsuka

Music & SE
Hikoshi Hashimoto
Kazuo Nakamura
Takeo Suzuki

Program
Takeshi Hasegawa
Hiroshi Takeda
(MUTECH)

Technical Direction
Yoshinao Shimada (SOFIX)

Planned & Directed by:
Kazuo Nakamura


CUSTO

Character Design
Hiromasa Ohta

Scenario
Yasuhiko Kamata

Screenplay
Yasuhiko Kamata
Hiromasa Ohta

Key Animation
Kohichi Hashimoto
Takeshi Honda
Itsurou Kawasaki

Animation
Hatsue Nakayama
Manami Obara
Chikako Harada
Kohichi Takahashi

Game Graphics
Hitoshi Kakumu

Narration
Keiichi Noda
Michihiro Ikemizu
Hiroko Emori
Minoru Ohtake

Music & SE
Hikoshi Hashimoto

Scenery Design
Paradime Shift

Program
Yoshitada Iwasa
Teruhito Yamaki
Yoshiaki Iwasawa

Planned & Directed by:
Shuuichi Kohno


EDITORIAL PRODUCTION
100 PERCENT
Shigeo Asai
Takahiro Eguchi

SUPER DOME STADIUM
Makoto Arioka
Yoshihiro Hayamizu

ISHII OFFICE
Masami Ishii
Yoko Igami

GAME PRODUCTION
Game Arts
Youichi Miyaji
Tetsu Uesaka

Photo (Rusher Kimura)
Hitoshi Hagiwara

Holoscope
Ms. Persefoner

Narration
Masayuki Iijima
Kyoko Saitoh

Opening & Ending Music
Hiroyuki Izumi

PSG Music
Noriyuki Nakagami

Music (MISSION SCHOOL)
Kazuaki Sekiya (ONDO)

Producer
Takanobu Itoh
Hideyuki Hagiwara

Computer Graphics
Yukio Saruta
Hisashi Uesugi
Kumiko Matsuda
Mayumi Ishihara
Ryuji Siina
Michiko Uchida
Manami Sakai

Program
Yasushi Kaneko
Masahiro Nanbu
Satoshi Nakano

Editorial Staff
Yukiko Takumi
Akiko Goto
Kazue Yamazaki
Kazue Nishiyama

Music & Sound Director
Atsushi Yamazaki

Music & Sound A.D.
Ryoichi Morita

Script Director
Yoichi Imai

Editorial Director
Haruhiko Koga

Art Director
Yukio Saruta

Technical Director
Yasushi Kaneko

Creative Director
Kiyoshi Hayashi

Controlled by:
Masaru Yoshioka
Kazuo Nakamura

Editor-in-Chief
Harunobu Komori

Publisher
Satoshi Honda

Special Thanks to:
NEC HE
HUDSON SOFT
SHOGAKKAN
NAXAT SOFT
MASAYA (NCS)


(c)1990 Victor Musical Industries,INC.
(c)1990 FUN PROJECT


Presented by
Victor Musical Industries, INC.


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Victor Musical Industries / Fun Project