Last Imperial Prince
ラスト インペリアル プリンス

1997.03.14 NEC Home Electronics / Nihon Application


- CAST -

RADIUS
Akira Ishida
MILLIAN
Haruna Ikezawa
NOVA
Kyosei Tsukui
OLENS
Shinichiro Miki
SARDINE
Hiroshi Otake
MINOZA
Furin Cha
SELARD
Takehiro Murozono
LUDWIG
Takuma Suzuki
POLA
Akemi Okamura
EVE
Yoko Asada


- STAFF -

PRODUCER
Atsushi Iisaka

NEC EXECUTIVE PRODUCER
Kiyoaki Yasuda

MARKETING
NEC PERSONAL SYSTEM

COOPERATION
BUNKA HOUSOU (RADIO)

MUSIC COMPOSE
DSP

MANUAL
AD FACTOR

SOUND EFFECT
HALF H・P STUDIO

TITTLE RESWORK
MAKI PRO

FILEM DEVELOPMENT
IMAGICA

ANIMATION
AIC

CASTING
81 PRODUCE

PROGRAMMER
Satoshi Nakazato
Naohito Suzuki

SCENARIO WRITER
Ken Sunagawa
Yoshimasa Koyama

GRAPHIC DESIGNER
Yoshihiko Nakamura
Masayuki Tsukamoto
Naoko Miyata
Yukiko Murata
Toru Saito
Chika Shimada
Hiroaki Kaneko
Hiroyuki Takahashi
Atsushi Kanto

DIRECTOR
Yoshio Kiya

EXECUTIVE PRODUCER
Kazuo Kikuchi

MONSTER SUGGETION
PARUNA Mayoi hitsuji
FUUYUUYOUSAI001 Donarinodororo
SECKY Tomoe Sato

SPECIAL THANKS
Kiyoichi Osari
Kazuo Kanda
Hiromichi Ohyama
Chie Ito
Mieko Watanabe
Masayo Kitahara
Norio Sato
Tsutomu Abe
Noriko Gushiken
Minoru Yoshida
Yoshihiro Ohno

Hirotsugu Inoue
Hiroyuki Inoue
Shinichi Hirosawa
Hidemi Kikuchi
Terumi Tsukamoto
Takako Taguchi
Seiichi Ochiai
Mioko Ohmiya
Hiromi Sakae
Kazuhiro Nakada
Takahiko Miyawaki (HCS)
Masaki Sawada (HCS)
Yoshihiro Kitamura (HCS)

And You

Last Imperial Prince
Copyright 1997
©1997 Nihon Application Co.,Ltd.
©1997 NEC Home Electronics, Ltd.


Credits from the Japan PC-FX release.
Image Source
© 1997 NEC Home Electronics / Nihon Application