Tokimeki Card Paradise ~Koi no Royal Straight Flush~
ときめきカードパラダイス ~恋のロイヤルストレートフラッシュ~

1996.01.26 Sonnet Computer Entertainment


CHARACTER DESIGN
MINORU OKAMOTO


PICTURE DIRECTOR
ATSUSHI TOYOOKA


CHARACTER VOICE
AYAME SATSUKI
‥KYOUKO HIKAMI

YAYOI TOUGETSU
‥MICHIE TOMIZAWA

MINA SUZUKURE
‥IKUE OOTANI

SEIKA UZUKI
‥YUMI TOUMA

HATSUKI KAGURA
‥MICHIKO NETANI


ANIMATION PRODUCER
KENGO KIMURA


MAIN ANIMATOR
HIROSHI KUBO


ANIMATION CHECK
HIROMITSU KAWASAKI


ANIMATOR
OSAMU KIMURA
MIHO TAMURA
KEIKO MIZUTANI
KAORI NAKAMURA
KAZUKO UEDA
TAMAZAWA DOUGASYA


C G OPERATOR
AYUMI MINEMOTO
JUN SAKAI
HIROSHI FURUHASHI
NAOYUKI OONIWA


ANIMATION THANKS
MITSURU HOSOYA
SATOSHI NAKAGAWA


RECORDING DIRECTOR
SHIGERU CHIBA


RECORDING STUDIO
©TAVAC

RECORDING ENGINEER
YASUO TACHIBANA


GAME GRAPHIC DESIGN
N.NAKAGAWA
WITH
ZIGOKU GEISYA


VISUAL GRAPHIC DESIGN
MINORU OKAMOTO


GAME PROGRAM
MIKA TOKIMATSURI


CARDS PROGRAM
TATSUNORI SAITOU


MUSIC AND S.E.
TARGET LABORATORY
YUUSUKE TAKAHAMA
SATOSHI NAGANO
MICHIKO SHICHI


PLANNER
HOTEI.O


SPECIAL THANKS
KENTARO HAVE
SHIVAAAWO!!
TAK.YAM
HESO?
MASATO.T
PANDOLL TAKEWO

HIDEKATSU TETSUDA
Y.NAKAYAMA
NOBUKAZU ITABASHI
TOSHIHIRO IGUCHI
I.KIKUCHI
H.TAKAHASHI

UKIKO TAKITA
SACHIKO ISHII

MASAKAZU AOKI
JUNICHI YOSHIDA
TAKESHI KANDA

©AONI PRO
YASUAKI SUMI

©TOKYO KIDS

AYAHI

KATSUMASA SHIMIZU


©1995 SONNET COMPUTER ENTERTAINMENT


Credits from the Japan PC-FX release.
Image Source
© 1996 Sonnet Computer Entertainment