A5: A Ressha de Ikou 5
A列車で行こう5

1997.12.04 Artdink


Producer
Tatsuo Nagahama

Director
Noboru Matsudaira

Assistant Director / Lead Programmer
Takeshi Sawada

Lead Graphic Designer
Hisao Yamada

Lead Sound Designer
Koshiro Nishida

Programmer
Shigeo Ikezawa
Hideki Matsuoka
Susumu Komiyama
Noritaka Miwa
Atsushi Oonuma
Kazuhiro Arai
Izumi Itoh
Masaki Iizuka

Graphic Designer
Shouji Nakajima
Toshiyuki Takeuchi
Takeo Yoshida
Akiyoshi Fushimi

Sound Designer
Emiko Suganuma
Osamu Yoshida
Masami Ozawa

Map Designer
Munenori Yoshida

Movie
Kenichi Abiko
Masashi Saitoh
Katsutaka Tsukahara

Assistant Producer / Project Coordinator
Yasukazu Katsumata

Advertising
Tetsuji Matsuo

Marketing
Kenji Suzuki

Manual Writer
Kunihiko Shimazaki

Associate Project Coordinator
Shinji Miyamoto

Product Licensing Coordinator
Minoru Kousuge

Lead Analyst
Tetsuo Nonaka

Co-Analyst
Chikuma Fujita
Shigeaki Yamada
Shinji Takegami
Takehiro Ishida
Makoto Sakuno
Takenori Seki
Hiroki Saitoh

Original Art Work
Syd Mead


The Warsaw National Philharmonic Orchestra

Conductor
Koshiro Nishida

Concert Master
Ewa Marczyk

Recording Engineer
Andrzej Sasin

Orchestra Coordinator
Toshiaki Ota

Recorded at
Sala Koncertova Narodowa, Warszawa, Poland


ARTDINK CORPORATION


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Artdink