Abalaburn
アバラバーン

1998.08.20 Takara


ABaLA BURN
THE GAME-MAKES


CAST

Aoni Production
Michihiro Ikemizu
Takeshi Endo
Masaya Onosaka
Takeshi Kusao
Yasuhiro Takato
Kyoko Terase
Aya Hisakawa
Ryo Horikawa
Yukitoshi Hori
Yuko Mita
Hikaru Midorikawa
Wakana Yamazaki

RECORDING
Mit Studio


TAMSOFT DEVELOPMENT STAFF

DIRECTOR
Hiroaki Furukawa
Miho Furukawa

MAIN PROGRAM
Hiroaki Furukawa

SUB PROGRAM
Tooru Kawashima
Shinya Kusunoki
Toshimi Matsumoto
Yoshitaka Ohkawa
Daisaku Saito

KUCHIPAKU & HELP MESSAGE
GABU GABU

MAIN MODEL DESIGN
Naotaka Suzuki

SUB MODEL DESIGN
Kenji Kubota

MOTION DIRECTOR
Toshihiro Ichino

MOTION DESIGN
Kazuya Utsunomiya
Hisashi Sato
Kou Ogura
Shisaku Yoshikawa

BACKGROUND DESIGN
Aki Kobayashi
Yumiko Ashihara

POLYGON DRAMA
Toshihiro Ichino

OPENING MOVIE
Mitsutoshi Nomura
Tomomi Noguchi

SCENARIO
Naotaka Suzuki
Takashi Ui

SOUND DESIGN
Yasuhiro Nakano
Fumio Tanabe
Akihi Motoyama
Luna Umegaki
Mutsumi Ishimura

ADVISER
Shintaro Nakaoka

EXECUTIVE PRODUCER
Toshiaki Ota


TAKARA STAFF

SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
Hirohisa Satoh

EXECUTIVE PRODUCER
Masahiro Morikawa
Toru Tanaka

PRODUCTION MANAGER
Tatsuya Hocho

MARKETING STAFF
Toshihiro Morioka
Masahiro Iwasaki
Katsuya Torihama

SALES STAFF
Satoshi Kumata
Hiroshi Yamazaki
Tatsuya Taura
Tetsuya Iida
Takao Satou


SPECIAL THANKS

TAKARA STAFF
Shunichi Ohkusa
Takeshi Ikenoue
Naoyuki Takada
Norihiro Hayasaka
Toshihiko Ikezawa
Hirofumi Kasakawa
Fumihiko Ozawa
Tsuyoshi Igarashi
Mutsumi Nakamura
Masaru Aoki

TAMSOFT STAFF
Kaori Akasaka
Hideki Matsumoto
Masaru Nakagawa
Hiroyuki Kobayashi
Shin Sato
Tsutomu Yahata
Kosuke Tamura
Kaori Kaji
Minako Saito
Kazuhito Shimamura
Makie Takahashi
Hironori Tatematsu
Yukarie Tanaka
Shunsuke Tezuka
Yukari Natori
Shigehiro Morita
Koichi Iida
Takashi Imegire
Tomoyuki Nakamura
Masahiro Akai
Norio Takahashi
Teruaki Bessho
Hiromi Matsuda

Hideki Kobayashi

POLE TO WIN
Kazuyuki Kunita
Hiroaki Wanami
Masakazu Toda
Masakazu Morikawa

Ryunosuke Furukawa
Yu-ki Matsumoto
Munyu Ichino


And You


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Takara / Tamsoft