Ace Combat
エースコンバット

1995.06.30 Namco


Producer
Kazumi(Bill)Mizuno

Planning
Masanori(Priest)Kato
Asahi(Sunrise)Higashiyama
Takuya(ppe)Iwasaki

Game visual
Ryou(Final)Kinoshita
Koichirou(Illusion)Maeda
Kenji(belle)hanma
Isshinn(116663)Yabuki
Masato(AERO)Kanno
Hideki(280ps)Saito
Yoshihiro(MUCCHY)takahashi
Naoko(PSY)Asano

Emblem design
Masato(AERO)Kanno

Movie visual
Shigenori(Crystal)Kanai

Precision model
Takao Ito
Yasuhiro Babata

Program
Eiichi(Drop)Saita
Noboru(Devil)Yamato
Toshiyuki(Empire)Koike
Sei(Knight)Tsukada
Dai Matsumoto

Sound
Nobuhide(satsuki)Isayama
Masako(rose)Ogami

Package&Manual
Katsushi Obi

Voice Cast
Daniel Dresner
Jeffery Morehouse
Kimberly Aylward

Guitar
Kazutaka Fujimoto

Special thanks
AIRCOMBAT & AIRCOMBAT22 Staff

Planning
Takashi Iwase
Jun Omura
Hisaharu Tago

Program
Takashi Goto
Katsuya Tokuyama
Minoru Nagahori

Graphic
Nobuyuki Nakajima
Takako Ito
Junko Mizutani
Akihiko Ishikawa

Sound
Hiroyuki Kawada
Kazuhiro Nakamura
Keiichi Okabe

and You

Presented by
NAMCO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Namco