Aconcagua
アコンカグア

2000.06.01 Sony Computer Entertainment


Developed By
WACWAC!

planning & writing
Yasutaka Masuda

planning supervisor & writing
Akihito Tomisawa (Office Tomisawa)
Takeshi Kawachimaru (Office Tomisawa)

planning
Kyousuke Shindo
Yusuke Noguchi
Takasuke Koizumi

system program
Hirofumi Tsuda
Nobuhiko Yoshino

stage program
Kyousuke Shindo
Hiroshi Ogiso
Yoshikazu Fujita
Yoshikazu Satake (Meta Magic)
Koh Takanashi

polygon movie program
Yoshikazu Satake (Meta Magic)

character design & modeling
Shigeyuki Nitta

map modeling
Riichiro Nitta

motion design & script
Masaaki Aoyagi

polygon movie animation
Koji Nishiyama
Akiko Iwasawa

item modeling
Sukeyasu Arimoto (Sukarabe Studio)


motion capture

motion capture staff
Asako Sanada
Shinya Tazaki
Kazuaki Kitazawa
Tomoatsu Godai
Image studio 109

actor & actress
Takayuki Nakayama (PRO FIGHTER)
Hideki Fukuda (PRO FIGHTER)
Sachiko Kojima (PRO FIGHTER)
Yasuhiro Nakada (PRO FIGHTER)


sound

sound coordinator
Takafumi Fujisawa
Akihiko Shimizu (SOY)

sound supervisor
Masamichi Seki

sound director
Kenmei Adachi

MA
Hiroyuki Kasuya


music

composer & conductor
Kazuhiko Toyama

recording engineer
Ohno Haruhiko

performer
Keiko Abe
Akemi Nakamura
Yuumi Arai
Mika Ohsawa
Akemi Satoh
Hoshihiko Suzuki
Ema Tokui
Izumi Ninagawa
Kyouko Hosono
Nobue Muramatsu
Yuuji Yamada
Keiko Matsui
Yukio Katoh
Syouichi Satoh
Tomoko Inoue
Naohiro Nasuno
Dougen Kinowaki
Hideya Takakuwa
Tooru Himeno
Haruyo Nishizawa
Mikio Yamane
Isaku Tada
Toshihiro Sakai
Yuuko Fujii
Tsutomu Maruyama
Hiroyuki Nakajima
Hiroshi Uehara
Yoshitaka Hanasaka
Kazuto Kitahara
Yukiyoshi Arima


voice

recording engineer
Yukinori Takada

production manager
Miho Kawagoe (Tohokushinsha)
Shinsaku Tanaka (Tohokushinsha)
Megumi Tamura (Tohokushinsha)

voice dialogue director
Sara Shiono

actor & actress
Ryan Dress
Terry Osada
Lenne Hardt
Paul Lucas
Bill Sullivan
Jose Antonio
Rafael Ruiz
David Neale
SDL International


photographcs supplier
Kyodo News
Mainichi Shimbun
Natur Photo Library
AP/WWP

package design
Eiichi Abe

package coordinator
Eijiro Mori
Hiroe Suzuki (SMC)
Hiroko Yagisawa (SMC)

manual writing
Kenichiro Yasuhara

promotion
Masatsuka Saeki
Megumi Hosoya
Taku Nishijima

sales promotion
Takashi Asano

QA team
Koji Ota
Junichi Akatsuka
Tatsuo Shimada
Tou Sumi
Hiroyuki Nagai
Mayuko Kaji
Taeko Kimura
Chisako Nishitani
Rie Shishido
Asami Sekino
Tomoe Hashiguchi

special thanks
Yasushi Okita
Shinji Takehara
Hajime Yoshikawa
Masayuki Kaji
Nobuya Furui
Susami

assistant director
Yoshinori Kotsugai

director
Hiromichi Takahashi

producer
Tomikazu Kirita

supervisor
Hiroshi Matuda
Toshiyuki Miyata

executive producer
Akira Sato


© 2000 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Sony Computer Entertainment