Aquanaut no Kyuujitsu: Memories of Summer 1996
アクアノートの休日 MEMORIES OF SUMMER 1996

1996.07.19 Artdink


STAFF

AQUANAUT'S HOLIDAY


PRODUCER
KATSUSHIGE KASAI


DIRECTOR
KAZUTOSHI IIDA


PROGRAMMING
HIDEKI MATUOKA
SATOSHI KAWABATA

VISUAL & GRAPHICS
KAZUTOSHI IIDA
HISAO YAMADA
TAKAO KUREBAYASHI

SOUNDSCAPE DESIGN
KOSHIRO NISHIDA

COORDINATOR
HIROKI KAGAWA

SPECIAL THANKS
YUJI HABA
YUKIE HAYASHI
ADAM MATHEWS
GANG WU
MASAO NADAI


AQUANAUT'S HOLIDAY
MEMORIES OF SUMMER 1996


PRODUCER
MASAHISA OKAMOTO

PROGRAMMING
HIDEKI MATSUOKA
SATOSHI KAWABATA

VISUAL & GRAPHICS
MASAKI KAMIKAWA
HEIHACHIRO SAKURAI

CG MOVIE
KATSUTAKA TSUKAHARA
AKIHIRO TSUNEMATSU

SOUND EFFECTS & MUSIC
EMIKO SUGANUMA

PUBLIC RELATIONS
KUNIHIKO SHIMAZAKI

ADVERTISING
AKANE MIURA

TEST PLAY
CHIKUMA FUJITA

COORDINATOR
HIROKI KAGAWA


AND ALL GOOD OTHERS!!!


アクアノートの休日
MEMORIES OF SUMMER
1996


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Artdink