Arkanoid R 2000
アルカノイドリターンズ 2000

1999.07.01 Taito


THE CREW

PLANNER
ATSUSHI TANIGUCHI
YUJI KOGA

PROGRAMMED BY
I.T.L

PROGRAM SUPPORT
SHUNSUKE ONO

CHARACTER DESIGNERS
CHIHO MAEDA
MARI FUKUSAKI
TOMOHIRO KAGAWA

SOUND
YACK.
BABI

DESIGNER
KUMI MIZOBE

SPECIAL THANKS TO
MASAKI OGATA
YOSHIHISA NAGATA
YOSHIO IMAMURA
YUJI IWASAKI
KAZUHIRO OHHARA
EIJI TAKESIMA
TABBY
SEIJI KAWAKAMI
NOGU
SEIICHI NAKAKUKI
FJT
TG PUB STAFF

AND SO MANY PEOPLE

THANK YOU FOR PLAYING!!


PRESENTED BY
TAITOEXTRA VERSION STAFF

YASUHITO NAGUMO
TOMOAKI KASUYA
HIROOMI HATANO
SHINYA SASAKI
HISASHI ABE
MICHIAKI KANEKO
TAKESHI HIRATSUKA

JUN FUJIWARA
KAZUHIRO FUJII
YOSHIAKI KURIHARA
MASAKI KAMANO
MIYUKI SASAKI
NAOYUKI HITOMI
ATSUSHI HARUTA
NARIYUKI SAKAMOTO
MASAE MINAGAWA
TERUMASA TAKAHASHI

YUKIKO SANAGAWA
KENICHI HIZA

NAOTO HASHIZUME
KAZUHIRO OHHARA


PRESENTED BY
TAITO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Taito