Armored Core: Master of Arena
アーマード・コア マスターオブアリーナ

1999.02.04 From Software


EXECUTIVE PRODUCER
Yasuyoshi Karasawa

MECHANIC DESIGNER
Shoji Kawamori

PRODUCER
Toshifumi Nabeshima

MAIN PROGRAMMER
Atsushi Yanase

PROGRAM
Hiroyuki Arai
Masaaki Sakamoto
Masashi Sakai
Hideki Katagiri

3D MODEL
Mitsuhiro Okamura
Miho Ohno
Syun Kato
Michiteru Okabe

2D GRAPHIC
Junichiro Ishino
Yasuhiro Kamimura
Noriyasu Hirose

SOUND
Keiichiro Segawa
Cota Hoshino
Tsukasa Saitoh

OPENING&ENDING CG
Mitsuo Tosaka
Toshiyuki Suzuki
Yasuyuki Nakamura
Ei Satoh
Shinji Nagano

DESIGN WORK
Hiroyuki Kani
Ken Sugawara

WRITING WORK
Eiji Matsumoto

STAFF
Toshiya Kimura
Masato Suzuki
Mutsuo Nakanishi

Toshio Shimada
Minako Gotoh
Noriko Ozaki
Yuko Yonekawa
Tatsuya Kawate

Hiroyui Gotoh
Junko Yamaguchi
Ai Kaneko

SONY MUSIC COMMUNICATIONS

ARTS VISION

T・Z corporation

CO-OPERATION(Ex.ARENA)
週刊ザ・プレイステーション
HYPER プレイステーション
WEEKLY ファミ通

電撃PlayStation
ファミ通PS
PlayStation Magazine

Sami Shinosaki
ファミ通文庫

Naoki Yamada (R.N.G)
Shinji Yamashita
Toru Adachi
Yuya Hishiki
Takeyuki Kitazaki
Yousuke Watanabe
Takayuki Ezaki
Hajime Koizuka

Kazuya Ban
Keisuke Sumimoto
Ryohei Oniki
Shigeo Kawaguchi
SHunsuke Okamoto
Masahito Shikama
Atsushi Katayama

SUPERVISOR
Naotoshi Zin


ARMORED CORE
MASTER OF ARENA

CS
DEVELOPMENT
DIVISION 4

©1999 FROM SOFTWARE Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 From Software