Athena no Kateiban: Family Games
アテナの家庭盤 ファミリーゲームス

1996.03.22 Athena


ATHENA's KATEIBAN
~Famiry Games~STAFF


MAIN PROGRAM
TATSUYA"SAIGO"NOZAKI

SUB PROGRAM
SAL KURE


PLANNER
HIROTAKA WATANABE

ORIGINAL BILL
YOU OZAWA

OPNING CG
YUJI TAKAHASHIGRAPHICS
YOSHIAKI"AKIRA"HESHIKI
SHINICHI"CRASHER"INAMI
YOSHIHIRO MARUYAMA
MASAFUMI ICHIMURA


SOUND
YOSHIO NAGASHIMA


EXECUTIVE PRODUCER
SAKAE NAKAMURA


SPECIAL THANKS
b A s H E E
YOSHIHIKO TOMITA
KAZUTO MOMOSE
HIROŌ MOMOSE
KAZUO OIKAWAAND...
FOR YOU.copyright 1996 (C)ATHENA.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Athena / Hanayama Gengu