Ayrton Senna Kart Duel 2
アイルトン・セナ カートデュエル2

1997.11.20 GAPS


Ayrton Senna KART DUEL 2
Ayrton Senna Foundation Limited
Planet Public Relations Inc.

Gaps Inc.

EXECUTIVE PRODUCER
MASANORI SASAKI

SALES MANAGEMENT
RYUTARO KOTANI
KEI NAKAO

DEVELOPMENT
TAKANORI YAMAZAKI
KEISUKE MORI
NARUMITI OZAKI
RYOKO SAEKI
KOZI KAMIGAKI
KIYOMI TANI
NAMI SIRAI
SHOKO SATAKE


PROJECT KD2 STAFF

PLAN
RYOTA KOBAYASHI
HIROKI YOSHIOKA

PROGRAM
YOICHI ISOGAWA
HITOSHI MOTODA

DESIGN
STUDIO SU
KOICHI SUGANO
YANAGIMOTO
MASA
SANJI HASE

SOUND
ATSUYOSHI ISEMURA
TAKAKO HONGAN


RACING TECHNICAL ADVICER
HIDETOSHI MITUSADA


TECHNICAL ADVICE
YAMAHA MOTOR CO.LTD
DUNLOP
JAPAN KART
K'sGARAGE
NAGAO KART TAKATSUKI


COURSE DATA
NASU MOTOR SPORTS LAND
Rally Kids INA
MIZUNAMI LAKE WAY
INAGAWA CIRCUIT
NEW TOKYO CIRCUIT


ADVERTISEMENT DESIGN
UNiT


SPECIAL THANKS
TAKAHIRO FUJITA
TARO MITSUNO
GAPS ALL STAFF!!


PRESENTED BY © 1997 GAPS INC


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 GAPS / Ayrton Senna Foundation Limited