Bakuretsu Soccer
爆烈サッカー

2002.07.25 Tecmo


Director
Hiroshi Nishizawa

Chief Programmer
Akihiko Shimoji

Planner
Joe

Programmer
Takashi Inamoto

Motion Manager
Takashi Morimoto

Programmer
Jin Serizawa

C.G.
Hiroki ★ Watanabe
Daisuke Ota
Yoichi Hirose

Motion
Fumiaki Enomoto

Sound
MIYA

SE Engineer
Atsuo Saitou

DataWork
Kohei Shibata
Kazuhiko Yanatori
Fumihiro Ikegami
Kazuhiro Yamaguchi
Tsuyoshi Iuchi
Daisuke Inari

SpecialThanks
Yoshikatsu Yoshizawa
Takahiro Koizumi
Toshihiko Kodama

Opening Movie
Koichi KOTO
BAY SIDE STUDIO

Movie Music
Opening DIVE / Ending CRACK
Artist BOMB FACTORY

HELL HORNET RECORDS
Limited Records

Producer
Satoshi " WakeUp " Kanematsu

Executive Producer
MAX NAKA.

TECMO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2002 Tecmo