Baroque Syndrome
バロック▲シンドローム

2000.07.27 Sting


Producer
Takeshi Santo

Co-producer
Kohji Kono

Baroque world supervisor
Kazunari Yonemitsu

Scenario director
Takahiro Hasebe

Program
Masaaki Gonohe

Basic visual design
Tomiya Tsujita

Graphics
Kohji Sano
Masahiro Sakisaka
Hisao Nishimura

Animation
Kohji Sano
Masahiro Sakisaka
Hisao Nishimura

Title design
Gatsuo Akatsuka

SFX
Ko-ichi Tsuboi
& others

Ending movie edit
Kenjiro Suzuki

Sound compose
Yasuko Yamada (Reeb)

SE compose
Dota Ando (Reeb)
Kohsuke Nakazawa (Reeb)

QA
Moriyasu Shiranezawa

Photo Character Model
Chinatsu Kato

Base Story
Mariko Shimizu
"Baroque Syndrome"
Serialized by SegaSaturnMagazine (Softbank Publishing Inc.)

Written by
Masahiro Hikokubo

Special thanks
Toshiro Sakuma
Taishi Yamazaki
Kazuhiko Miyamoto
Masahiro Kobayashi


BAROQUE original staff

Produce
Takeshi Santo

Direct
Kazunari Yonemitsu

Program
Shinichi Abe
Mitsugi Tanaka

Visual Design
Inertia Pictures
Eisaku Kito
Hyoju Mu-

Sound
Masaharu Iwata
Toshiaki Sakoda


Directed by
Yoshihisa Ohbuchi

Development by
nexece inc.

Produced by
STING CO.,LTD

©2000 STING


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Sting