Bealphareth
ベアルファレス

2000.09.28 Sony Computer Entertainment


Bealphareth Staff


Product by
Zealsoft


Original Planner

Hiroya Kuriyama


Planner

Masaya Kuzume
Masahiko Musha


Scenario

Masaya Kuzume


Program

Takeshi Kumagai
Kohzi Tsushima
Yoshikazu Okeya

Motokimi Kuzume
Hiroya Kuriyama


Face Graphic Design

Katsuyoshi Koya


Unit Graphic Design

Mami Horie
Ryuta Shoji
Satoshi Kashiwa

Hideaki Hayashida
Daisuke Narushima
Masahiko Musha


Monster Graphic Design

Masahiko Musha
Yoshimasa Asao
Ryuta Shoji


Map Graphic Design

Yukako Tabata
Daisuke Narushima
Yoshimasa Asao
Masaya Kuzume


Effect Graphic Design

Yoshimasa Asao
Daisuke Narushima
Masaya Kuzume


Item Graphic Design

Yukako Tabata


Publicity Material Design

Katsuyoshi Koya
Yukako Tabata
Masaya Kuzume


Movie Design

Raphael digit&studio

Takeo Ihara
Tomoyuki Kubota
Yoshihiro Kanbe

Takeshi Yamaguchi
Keiichi Hirota


Composer

Daisuke Miyake
Minako Seki

Masaya Kuzume
Yu Ogata


Sound Effects

Yu Ogata
Daiki Kasho
Yasuaki Yabuta


Voice Actor & Actress

Unshou Ishizuka

Miyuki Nihira
Masumi Arai
Shohei Nakajima
Takayuki Yamana


Dialogue Director

Tohokushinsha Film Corporation

Satoshi Kato


Voice Production Manager

Tohokushinsha Film Corporation

Miho Kawagoe
Shinsaku Tanaka
Megumi Tamura


Recording Engineer

Yukinori Takada


Mastering Engineer

Hideki Yoshida


Sound Supervisor

Masamichi Seki


Sound Director

Yu Ogata


QA Manager

Shin-ichi Yoshida


QA Staff

Atsushi Sakai
Shingo Ozaki
Misato Takahashi
Maiko Nakayama

Norihiro Yoshinari
Megumi Kaneda
Kenji Komata
Yasuhiro Nogami

Hitomi Okabe
Masumi Seki
Eiji Hara
Hirokazu Konno


Sales Promotion

Takashi Asano


Promotion

Masatsuka Saeki
Kazuaki Komiya
Megumi Hosoya
Hiroshi Takekaea


Logo & Package Design

Bishop

Jyunji Inoue
Naomi Noro


Package Coordination

Eijiro Mori
Daiki Nishioka
Hiroe Suzuki (SMC)


Software Manual

Kenichiroh Yasuhara (Toyotama-ya)


Special Thanks to

Hiroyuki Kotani
Kenji Terazawa
Yoshinobu Ohyama

Masao Kimura
Kaori Ohshima
Takashi Hisagi

Iori Uchida
Yoshinori Kotsugai


Director

Masayuki Kaji


Producer

Tomikazu Kirita


Executive Producer

Akira Sato
Fumiya Takeno


©2000 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Sony Computer Entertainment