beatmania
ビートマニア

1998.10.01 Konami


arcade
beatmania staff

director
Yuichiro Sagawa

planner
MIZKING
Takashi Hamano

sound director
Reo Nagumo

composer
NITE SYSTEM
QUADRA
Dj Mazinger
Crunky Boy
Hiroshi Takeyasu
Reo Nagumo
Ohta Tomomi

programmer
Takayuki Fukunaga
Hideki Hashimoto
Youhei Shimizu

sound data analizer
Koji Kazaoka
Ryuichi Nitta
Hiroki Koga

hardware engineer
Masayuki Senami

mechanical engineer
Yuichiro Sagawa
Toshiharu Miura

cg designer
MIZKING

industrial designer
Isao Uehara

product designer
Noriyuki Yokoki

vocalist & rapper
Butcher "ONE LOVE"
Dj VOLCANO
chappy
co-key
bombman

guitarist
Hiroshi Miyauchi
Takumi Kikuya
Yoriyoshi Matsushita

dancer
WAN-chan
NAMI

japanese-english translator
Mutsuko Ichikawa
Hideki Hashimoto
Ami Masaki
Mary Hermanson
Kerry Nagai

special thanks to:
Hisaki Terasawa
Manabu Sakurai
Jai Narayan
Kazuhiro Yabe

thanks to:
Masakazu Abe (KME)
HIDE 2
Norio Eguchi
edison
Sedina
Yutaka Hirayama

producer
Koji Okamoto

thanks for playing!
by
dj team in GME R&D14


consumer
beatmania staff

programmer
Yudong Tang
Fumito Miyauchi
Masao Tomosawa
Taisei Nomura
Tomonori Satoh
Ayumu Kaneko (KCE School)

cg designer
Toshifumi Wada
Yashiro Hajime
Satoshi Higashida

sound director
Hiroyuki Togo

composer
Hiroyuki Togo
Tomoki Hirata
TAPPY

lyricist
J.D. Braithwaite
Fabienne Haber
Hiroyuki Togo

remixer
r24bm
Hiroyuki Togo

sound programmer
Kazuki Muraoka

sound data analizer
Masashi Watanabe (KCE School)
Hiroyuki Togo
r24bm

effect maker
Masashi Watanabe (KCE School)

vocalist & rapper
Sanae Shintani
Fabienne Haber
Ikuzo Fujimura
Hiroyuki Togo

guitarist
Hiroyuki Togo

japanese-english translator
Ikuzo Fujimura

japanese-french translator
Fabienne Haber

thanks to:
Kazuki Muraoka
Kazunobu Uehara
Noriaki Okamura
Takaaki Kumemura
Miki Ito
Ryoji Makimura (KCE School)

package design
Takashi Kinbara

software manual
Takashi Kinbara
Ryosaku Ueno

debug
RMC

special dj
Motoi Mizobe
Masashi Imanari
Takashi Kitao
Masayuki Kobayashi
Hiroaki Yoshiike
Yoshinori Natsume
Kenichiro Shigeno (KCE School)

director
Toshifumi Wada

producer
Motoyuki Yoshioka
Hideo Kojima

supervise
GM arcade beatmania team

development
KCE JAPAN


PRODUCED BY
KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Konami