beatmania Append 4thMIX ~the beat goes on~
ビートマニア アペンド フォースミックス

1999.09.09 Konami


arcade beatmania
4thMIX staffs

producer
Koji Okamoto

director
Seiji Higurashi

planner
MiZKiNG F

sound director
Takehiko Fujii

sound supervisor
Reo Nagumo

programmer
Hideki Hashimoto

cg designers
Hotaru Komatsu
Hideko Shigeta
MiZKiNG F

Gyo Eguchi

hardware engineer
Masayuki Senami

mechanical engineers
Yuichiro Sagawa
Toshiharu Miura

graphic designers
Noriyuki YOKOKI
Mayu Sugiyama

composers
Larry Dunn
GTS
MONDAY MICHIRU
Yasushi Kurobane
Takumi Iwasaki
BEBE

Hiroshi Watarai
DEEP EMOTION
DJ ODDBALL
Mitsukuni Murayama
Kouichi Yamasaki
Reo Nagumo
Takehiko Fujii

Takayuki Ishikawa
NM SEQUENCE UNLIMITED (AMD)
D&G MUSIC FACTORY (AMD)

Yohei Shimizu
DJ FX
Ohta Tomomi

sound data analyzer
Ryuichi Nitta

vocalists & rappers
Larry Dunn
Monday Michiru
Melodie Sexton
Megumi Oka
Scotty D.
Bebe
Andrea Robinson

chappy
Yurika Nagasawa
Linda Gish

dancers
NAMI
WAN-CHAN

mixing engineers
Masaki Takamura (Onkio Haus)
Toshihiro Hayano (Kim Studio)

japanese-english
translator
Justin Lazaroff

special thanks to:
Seiji Okamoto (Hello Goodbye)
Hiromi Yutenji (Hello Goodbye)
Akihiro Noguchi (Tee Break)
Shinichi Osawa
Kazunari Okido (KME)
Ricky O'Connell (KME)
Masakazu Abe (KME)
Shoji Mori
Yoshinori Matsushita
Tomoko Shiono
RMC debug team

and
all beatmania
players!


beatmania
append
4thMIX staffs

producers
Motoyuki Yoshioka
Hideo Kojima

director
Hajime Yashiro

sound director
Hiroyuki Togo

programmers
Taisei Nomura
Masao Tomosawa

composers
Hiroyuki Togo
Toshiyuki Kakuta

sound data analyzer
Masashi Watanabe

cg designers
Hajime Yashiro
Satoshi Higashida
Koichi Narita
Atsuko Ito
Yoshinori Natsume

package design
Takashi Kinbara

software manual
Takashi Kinbara

thanks to:
Kazuki Muraoka
Takaaki Kumemura
Seiji Higurashi (GM)
MiZKiNG F
GM arcade beatmania team

debugging
RMC

development
KCE JAPAN


BEMANI


PRODUCED BY
KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami