beatmania Append Club MIX
ビートマニア アペンド クラブミックス

2000.12.21 Konami


arcade beatmania
ClubMIX staffs

producer
Koji Okamoto

director
Seiji Higurashi

sound director
Takehiko Fujii
Kiyotaka Sugimoto

sound supervisor
Reo Nagumo

programmer
Masaru Nakamura
Yohei Marufuji

cg designer
Tomoko shiono
Yaku Hiranabe
Mikio Yasumatsu

hardware engineer
Masayuki Senami

mechanical engineer
Yuichiro Sagawa
Toshiharu Miura

graphic designer
Noriyuki Yokoki

composer
AKI
Eric Kupper
Gakuji Matsuda
Hideaki Sugaya
Hiromi Yutenji
Kaoko Aoki
Kiyotaka Sugimoto
Koichi Yamazaki
Masanori Ikeda
Masashi Naka
Reo Nagumo
Shinichi Osawa
Takashi Yano
Takehiko Fujii
TaQ
Tatsuya Furukawa
Tatsuya Nishiwaki
Tomo
YO-C
Yukihiro Fukutomi

sound data analyzer
AKI
Osamu Migitera
Takayuki Ishikawa
TaQ
Tatsuya Furukawa (good-cool)
Tomoyuki Uchida

vocalist & rapper
Eiko Chaka Kudo
Fredy Hatae
Glynis Martin
Ike Nelson
Jeff Coote
Marilia
Momoko Suzuki
Noriko Fukushima
Phife Dawg
Reika Morishita
Reiko Oda
Rie
Yoko Akama

mixing engineer
Akira Kusayanagi
Hideki Sasamori
Masaki Takamura
Masaaki Takahashi (Sonata Club)
Koh Hiroaki (Hippo Studio)
Toshihiro Hayano (Kim Studio)

japanese-english translator
Justin Lazaroff

special thanks to:
Shigeru Fukutake (KME)
Kazunari Okido (KME)
Katsuhiko Suzuki (KME)
Sumiko Shindo (KME)
Seiji Okamoto (Hello Goodbye)
Takaaki Kondo (Hello Goodbye)
Toru Nihongi (SME)
Yutaka Tokue (JETSET)
Makoto Ibe (JPA)
Saori Amano (Kens' Family)
Hideki Hashimoto
Hiroyuki Kusuyama
Yoshinori Matsushita
Koichi Ozaki

RMC Debug Team

and
all beatmania players!


beatmania
append ClubMIX staffs

producer
Hideo Kojima
Hiroyuki Togo

director
Hajime Yashiro

programmer
Masao Tomosawa
Taisei Nomura
Atsushi Suwa (KCE School)
Tetsuya Funakubo

sound data analyzer
Masashi Watanabe
Shuichi Kobori (KCE School)

cg designer
Atsuko Ito
Masami Kawano
Satoshi Higashida
Kenji Yokoyama

opening demo movie
Hajime Yashiro
Masami Kawano


'Bonus Edit' tracks
staffs

programmer
Yohei Marufuji
Masaru Nakamura

cg designer
Yaku Hiranabe
Mikio Yasumatsu
Tomoko shiono

'another version'
analyzer
Kiyotaka Sugimoto (AMD)
Osamu Migitera (AMD)
Takehiko Fujii (AMD)
Masashi Watanabe

composer & remixer
DJ TAKAWO
Hiroshi Takeyasu (AMD)
Hiroshi Watanabe
Hiroyuki Togo
Isao Saitou
Kouichi Yamazaki
Reo Nagumo (AMD)
Takehiko Fujii (AMD)
Toshiyuki Kakuta

lyricist,vocalist & rapper
bolcano
BOMGMAN
Catapila
chappy
DJ TAKAWO
Hiroyuki Togo
HONEY PUNCH♥
Sana
Takao Kon
Yoichi Hayashi (KCEY)
YOKAN

musician
GORO
Takao Kon
YOKAN

mixing engineer
Mitsuyasu Kaneko

package design &
software manual design
Takashi Kinbara

thanks to:
Kazunari Okido
AM 'BEMANI' Staffs
KME 'BEMANI' Staffs

debugging
RMC

development
KCE JAPAN


BEMANI


PRODUCED BY
KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami