Blaze & Blade ~Eternal Quest~
ブレイズ アンド ブレイド エターナルクエスト

1998.01.29 T&E Soft


STAFF


GAME DESIGNER
Daisuke Emura

SCENARIO WRITER
Yoshikazu Hiraki

SYSTEM PROGRAMMER
Daisuke Emura

3D EFFECT PROGRAMMER
Akihiko Matsunami

MONSTER PROGRAMMER
Akihiko Matsunami

QUEST PROGRAMMER
Natsuo Imai

AUTO CAMERA PROGRAMMER
Natsuo Imai


MAP DESIGNER
Osamu Koyanagi
Yoshikazu Hiraki
Yoshimori Aisaka
Masachi Chiba
Noriko Douura
Takuma Yano

3D CHARACTER DESIGNER
Shinji Hasegawa

3D ANIMATOR
Shinji Hasegawa

SYSTEM GRAPHIC
Maki Matsuda
Takuma Yano

CHARACTER DESIGNER
Maki Matsuda
Osamu Koyanagi
Shinji Hasegawa

MONSTER DESIGNER
Shinji Hasegawa
Takuma Yano


GAMESOUND & SOUNDEFFECTS
Ken Kojima


CG MODELLER
Yoshimori Aisaka
Shinji Hasegawa
Takuma Yano

MOVIE COMPILER
Yoshimori Aisaka


ILLUSTRATOR
Maki Matsuda


SPECIAL THANKS
Akihiro Fujita
Yasuo Yoshikawa
Kenji Itsuno


DIRECTOR
Tadashi Nakatsuji


CHIEF DIRECTOR
Takeshi Kono


PRODUCER
Toshirou Yokoyama


PRODUCTION
T&E SOFT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 T&E Soft