Blaze & Blade Busters
ブレイズ アンド ブレイド バスターズ

1998.09.23 T&E Soft


STAFF

SCENARIO
Yoshimori Aisaka
Natsuo Imai

MAIN PROGRAM
Natsuo Imai

PROGRAM
Akihiro Nagano
Yutaka Ohkawa

GRAPHICS
Yoshimori Aisaka
Osamu Koyanagi
Masashi Chiba
Takuma Yano
Makoto Fujiwara
Yumi Matsuoka
Taro Yamamoto

MOVIE
Yoshimori Aisaka
Osamu Koyanagi
Hidefumi Watanabe
Hiroki Nakata

SOUND
Soutaro Tojima
Hiroshi Kamo

DIRECTOR
Yoshimori Aisaka

CO-PRODUCER
Tadashi Nakatsuji
Kenji Itsuno

PRODUCE
Toshiro Yokoyama

PRODUCTION
T&E SOFT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 T&E Soft