Bloody Roar 2 -Bringer of the New Age-
ブラッディロア2

1999.01.28 Hudson


STAFF

Director
Kenji Fukuya

Product Manager
Norihito Miyamoto

Producer
Hiroaki Baba

Main Programmer
Yasunari Watanabe

Programmers
Takeshi Dodo
Kenji Shibayama
Ryuji Ikeda

Technical Advisor
Yuichi Ochiai

Chief Designer
Shinichi Ohnishi

Visual Designers
Kazuyuki Nakashima
Tetsu Ozaki
Masaharu Tokutake
Koji Mandai
Shinji Ohtomo
Kumi Sasaki
Yukiko Sugiyama
Shinsuke Yamakawa
Mitsuakira Tatsuta
Yuki Yonei

Motion Designers
Tetsu Ozaki
Koji Mandai
Shinji Ohtomo
Kumi Sasaki
Takashi Hamamura
Nobuyuki Irie

Illustration
Naochika Morishita (CARAMEL MAMA)

Scenario
Osamu Kagoshima (CARAMEL MAMA)

Story Mode Supervisor
Hiroyuki Kawai (CARAMEL MAMA)

Playing Advisors
Tsuyoshi Nakagawa
Takahito Nakagawa
Tatsuru Tozaki
Takatsugu Nagayama
Naoto Naruse
Syoji Fukuda


SOUND UNIT

Original Game BGM

Sound Coordinator
Keisuke Mitsui

Composer
Takayuki Negishi

Recording Engineer
Ikuya Shimizuno

Assistant Engineers
Kazuyo Sakaguchi
Atsushi Fujita

Recording Studio
TAI STUDIO
AZABU WEST STUDIO

Guitar
Jun Kajiwara

Bass
Michio Nagaoka

Drums
Toshinobu Takimoto

Synthesizer
Takayuki Negishi

Recording Management
Yuji Saito (IMAGINE)
Masafumi Mori (IMAGINE)


Arcade Game BGM

Composers
Manabu Namiki
Kenichi Koyano
Masaharu Iwata
Jin Watanabe

Sound Effect
Atsuhiro Motoyama
Jun Watanabe (GEN)
Yoshihiro Tsukahara (SATELIGHT)

Sound Support
Masaaki Inoue


Voices
Hideo Ishikawa
Mika Kanai
Ryo Horikawa
Marina Ohno
Shiho Niiyama
Kazumi Tanaka

Michelle Gazepis
Ken Silverberg
Ruthann Rees
Monty Dipietro
Maximilian Von Schuler


MOVIE UNIT

Original CG Movie
Directed By
Naoto Yoshimi

CG Director
Toshifumi Sekijima

CG Character Modellers
Toshifumi Sekijima
Tomoaki Watanabe
Natsuko Kinoshita

Layout
Yukihiro Kitano
Naoto Yoshimi

Character Animation
Yukihiro Kitano
Makoto Shinjo

CG Animators
Toshifumi Sekijima
Tomoaki Watanabe
Toshiteru Horii
Takuya Aoyama

Visual Effect Supervisor
Zenjiro Motono

Edited By
Zin Kamohara

Produced By
Naoto Yoshimi

Visual Supervisors
Shoji Mizuno
Makoto Shinjo
STUDIO COX


Opening Movie

Executive Producer
Takahisa Ando (VIBE)

Producer
Shunji Yahiro (VIBE)

Director
Takashi Banzai

Artist Management
Yasunori Goushi (SPIRAL ARTS)
Shinichiro Hirano (SPIRAL ARTS)

Vocal
Kenji Otsuki

Bass
Yuichiro Uchida

Drums
Akira Ohta

Guitar
Toshiaki Honjo
Fumihiko Kitsutaka


Executive Producer
Hiroshi Kudo


Produced By
HUDSON


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Hudson / Eighting / Raizing