Bomberman Land
ボンバーマンランド

2000.12.21 Hudson Soft


PLANNING
TOSHIHARU URA

PRODUCER
TOSHINORI OYAMA

SUPERVISOR
HIROYUKI MIKAMI

PRODUCT MANAGER
YOSHINORI INOUE

DIRECTOR
KAZUO KOMAI

GAME DESIGN
YUJI YOH

GAME SCENARIO
SATOSHI MURAKAMI
TOSHIYUKI TAKATSU

CHIEF PROGRAMMER
SEIGO SHIOMOTO

PROGRAMMER
KOUJI WAJIMA
TAKASHI HARADA
HIROYUKI KUMAMOTO

CHIEF DESIGNER
MANABU KATAYAMA

CHARACTER DESIGNER
TAKUYA MANABE
ORIE KINUGASA
KATUYUKI TSUKAMOTO
MEGUMI ENOMOTO

MAP DESINER
HISANORI TANI
YOSHIHISA MAEDA
K. KAKAZU

MUSIC COMPOSER
MORIHIRO IWAMOTO

4KOMA MANGA
ATSUSHI MUSASHINO

VISUAL DIRECTOR
SHOJI MIZUNO
KAZUE SATOH

SCANNER OPERATOR
TETSUYA FUJIWARA

PUBLICITY
SHOICHI TOGASHI
KENTAROU MURAYAMA

MANUAL&ARTWORK
MEGUMI HIRAYAMA

PACKAGE DESIGNER
HIDENORI SEZAKI

MASTERING TEAM
HIROYUKI OHTA
RIKO ASUWA
KAZUMI SAWAI

SPECIAL THANKS
COROCORO COMIC
ANIKI
TOUMA NOKYO
DENSUKE-BUKAI
HIROKO ENDO
ZIN KAMOHARA
HIDEKI MIFUJI
TSUYOSHI NAKAGAWA
KENITI KAMINODA
JUN SHIRATORI
MASACHIKA ANNO

COMPANY LOGO VOICE
KAZUKO SUGIYAMA

COMMERCIAL FILMS AND PHOTOS
BY AHOMARO UFO


PRESENTED BY HUDSON SOFT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Hudson Soft