Bomberman World
ボンバーマンワールド

1998.01.29 Hudson


BOMBERMAN WORLD STAFF

GAME DESIGNER
TAKASHI MINAMI
SHIGEKI FUJIWARA

PROGRAMMER
HIROYUKI KUMAMOTO
TOSHIO TSUCHIE
KOUICHI TEZUKA

3D DESIGNER
KATSUYUKI TSUKAMOTO
YUKI SHIOTANI

2D DESIGNER
HISAKAZU KOBAYASHI
HIROSHI SEMBA
MEGUMI ENOMOTO

MOVIE DIRECTOR
SHOJI MIZUNO

CG DIRECTOR
TOSHIFUMI SEKIJIMA

DIGITAL EDITOR
JIN KAMOHARA

CG MOVIE
TAKAFUMI FURUSHIMA
EMIKO YAMAMOTO
KOUICHI KAGEYAMA

MUSIC COMPOSER
JUN CHIKI CHIKUMA
HIRONAO YAMAMOTO

ARRANGED&MIX
HIRONAO YAMAMOTO

MA
MASA-AKI INOUE

SOUND EFFECT
HIROSHI OGAWA

VOICE ACTOR
KAZUKO SUGIYAMA
ICHIRO NAGAI
SHIGERU CHIBA
BANJYO GINGA
SYOW HAYAMI
SHIHO KIKUCHI

PUBLICITY
YOUICHI NAKAZAWA
YUKIKO HANDA

SPECIAL THANKS
HIDEKI MIFUJI
KEISUKE MITSUI
KATU TAKAHASHI

DIRECTOR
SHIGEKI FUJIWARA

PRODUCT MANAGER
NORIHITO MIYAMOTO
HARUHIKO IKEDA
YOSHINORI INOUE

PRODUCER
HIROAKI BABA

EXECTIVE PRODUCER
YUJI KUDO


PRESENTED BY HUDSON


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Hudson