Breath of Fire III
ブレス オブ ファイア III

1997.09.11 Capcom


Breath of Fire III

-STAFF-

Director
MAKOTO IKEHARA

Main Programmer
TATSUYA KITABAYASHI

Main Programmer
TORU YAMASHITA

Main BG Graphics
ERIKO BANDO

Character Design
TATSUYA YOSHIKAWA


System Planner
YUKIO ANDO
YUGO TOGAWA

Assistant Director
JUNKO NONDA

System Program
YOSHIHARU NAKAO
TATSUYA KITABAYASHI

Sound Program
ATSUSHI MANOBE

Shop & Menu Program
MOYOKO


Battle Planner
YUKIO ANDO

Battle Program
TATSUYA KITABAYASHI

Magic Effect
TADASHI SANZEN
TATSUYA KITABAYASHI
HISANORI OHTSUKI


Map Planner
YUGO TOGAWA
MAKOTO IKEHARA
ICHIRO TANAKA

Field Program
HISANORI OHTSUKI

Model Program
TOSHIMITSU AOKI


Scenario & Event Planner
MAKOTO IKEHARA

Event Program
TOSHIMITSU AOKI
ATSUSHI MANOBE

Event Effect
MOYOKO
HISANORI OHTSUKI


Extra Games Planner
YUKIO ANDO

Fishing Planner
YUGO TOGAWA

Extra Games Program
YOSHIHARU NAKAO


Player Graphics
TORU YAMASHITA
TATSUYA YOSHIKAWA
HIROKAZU HIKITA
YASUYO KONDO
MASAYA SUZUKI
MIEKO KUWAYAMA

Event Character Graphics
AKIRA HIRAI
RIKA YAMADA

Monster Graphics
TETSUYA ENOMOTO
MAKOTO FUKUI
HIDETOSHI KAI
HIROSHI TERADA
KEIJI UEDA


Map & Model Creator
SCROLL SPIRIT

Map Texture Design
ERIKO BANDO
SCROLL SPIRIT
YUKO NAKADAI
YUKIKO NORITAKE
NAOMI GOTO
YOSHIMI MURATA
TAKANORI ARAI
MITSURU KUWAHATA

World Map Design
TAKANORI ARAI


Package & Manuals
MASAKO HONMA
JUNKO NONDA
MIZUHO
JIWA

Title Design
SATOSHI UKAI


Music Composition
AKARI KAIDA
YOSHINO AOKI

Sound Design
NARIYUKI NOBUYAMA


-ENDING THEME-
"Pure Again"

All Instruments & Words
AKARI KAIDA

Vo. & Background Vocals
YOSHINO AOKI
AKARI KAIDA

Additional Guitar
KEIICHI TAKAHASHI


-Voice Act-

TOMOKO TAKAI
KAPPEI YAMAGUCHI
KYOKO HIKAMI
YOKO MATSUI
SYUSUKE SADA
KAORI SAITO
AI KAMIMURA
YUKIHIRO FUJIMOTO
TOSHIMITSU AOKI


-NAMING CONTEST-

"Otoko Fuku"
"Asyura no Ken"
DANDY SEKINE

"Kasei Dako"
RYO KINOSHITA

"Otoshidama"
TOSHIHIRO MAEDA

"Rich Mard"
MAYUMI NAKAMURA

"Pesura"
"Erikofu"
MIYUKI FUKUSHIMA
ERI FUKUSHIMA

"Ishimu Pesura"
KIMIKO KOBAYASHI

And Thanks For All


-SPECIAL THANKS-

Technical Support
AKIRA KAZAOKA
JUN MATSUMOTO
KEISUKE OKAMOTO
HIROYASU ANDO
TAKASHI HASHIMOTO

Publicity
YOKOHAMA CARP
YOSHIHIRO SUDO
DEVY-CHU

Sales
KUNIO FUNAHARA
KOUHEI KUBOTA
TATSUROU NAKAMURA

Marketing
SHINICHI SATO
TOSHIAKI MATSUDA
KOBABOO
TERIMOTIPEI
KUWANYAN

Cooperate
CHARACTER LAND
EZAKI PRODUCTION
GEKIDAN 21SEIKI FOX

Bug Checker
HIROYASU ANDO
TATSUJI YATAKA
MASAKAZU MOCHIZUKI
MASAYUKI HARADA

Helper
K.IWAO
S.MURATA
M.SUZUKI
C.KAJIHARA
T.FUJIKAWA

AND CAPCOM ALL STAFF


Breath Of Fire Series
Director
YOSHINORI KAWANO

General Producer
NORITAKA FUNAMIZU

Executive Producer
YOSHIKI OKAMOTO


Producer
BAMBOO
PETCHA


Presented by CAPCOM


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Capcom