Bushido Blade
ブシドーブレード

1997.03.14 Square


BUSHIDO BLADE STAFF


Executive Producer
Tetsuo Mizuno
Tomoyuki Takechi
Hironobu Sakaguchi
Hisashi Suzuki


Producer
Tetsuhisa Tsuruzono


Light Weight

Kunihiro Nakata

Yoichi Hayashi
Norihisa Matsuura
Naotaka Ueda

Hiroaki Nakagawa
Masataka Aochi
Naho Kodama
Etsuko Yamada
Tetsuya Okamoto

Kyoko Tange
Tomohiro Maruyama
Takafumi Kagaya

Hiroyuki Okazaki
(SQUARE)



Motion Assist
Tsutomu Mawatari
Haruo Ogura
Hitotsugu Yamamoto
Daisuke Kubota


Sound
Shinji Hosoe
(ARIKA)
Ayako Saso
(ARIKA)
Takayuki Aihara
(ARIKA)


Voice Actors

Utsusemi
Chikao Otsuka

Black Lotus
Makio Inoue

Mikado
Michiyo Yanagisawa

Tatsumi
Hiroshi Isobe

Hotarubi
Shizue Saitou

Kannuki
Kazumi Tanaka

Hanzaki
Hidekatsu Shibata

Narration
Hideyuki Tanaka


Motion Actors

Tate-Shi
Nobuhito Kura
(JAC)

Michio Kai
(JAC)
Yoichi Nishimura
(JAC)
Tsutomu Kitagawa
(JAC)


Title Design
Mukyo Hirama


Publicity
Kiyoko Maeda

Pub. Assistant
Daisuke Yamamoto


Quality Management
Hiromi Masuda
Yoshitaka Fujita
Nobuhito Kuramochi


Special Thanks to
SOLID Co.,Ltd.
DIGICUBE Co.,Ltd.
DAI-ICHI KIKAKU Co.,Ltd.
K's Corp.
ADD Corp.

and all staffs of SQUARE


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Square / Light Weight / Arika